В Макриамос природата е огромна част от това което сме ние: целият регион буквално кипи от живот. От богатата му растителност до уникалните животни, които ще срещнете тук. Щастливите посетители може дори да видят делфини или редки птици като корморани и европейски шаг (качулат корморан). Естествено, ние се стараем да научаваме повече и да работим по начин, който зачита и защитава околната среда.

И каква околна среда! Плажът Макриамос е награден със Син флаг Blue Flag, което означава, че функционираме съобразно високи екологични стандарти. Що се отнася до морето до крайбрежието, морското дъно е покрито с големи подводни ливади от посидония (Posidonia Oceanica), които са дом на голямо разнообразие от морски обитатели. За съжаление, подводните ливади посидония са чувствителни на замърсяване и бързо изчезват от Средиземно море. В отговор на това, части от остров Тасос, включително Макриамос, които са с по-голямо екологично значение, са защитени в рамките на Програмата за екологични мрежи "Натура 2000" на Европейската комисия.

По отношение на начина на работа на хотела, ние рециклираме редица материали като стъкло, отработени масла, батерии, метален скрап и опаковъчни материали като хартия, алуминий, тенекиени кутии и пластмаса. Налични са и зарядни устройства за електрически автомобили.

Също така, сме въвели система за енергиен мениджмънт iso, благодарение на която, енергия от природни източници се превръща в енергия, която може да бъде използвана в нашия хотел. Природосъобразни лампи са инсталирани навсякъде. Полагаме усилия да използваме водата възможно най-ефективно. В северния край на хотела ще намерите нашата оранжерия, в която се отглеждат зеленчуци за нашата таверна, билки за нашия бар, таверна и ресторант, както и цветя и храсти за нашите градини.

В Mini Club се предлагат много инициативи по отношение на екологичното съзнание, при което децата се насърчават да изследват морето и природата около хотела. Например, децата посещават оранжерията и събират билки, които могат да вземат вкъщи като сувенир. Ние се надяваме, че такива дейности могат да помогнат на децата да научат повече за местната флора и фауна и нейното значение.

Това са някои от начините, по които смятаме, че можем да бъдем по-уважителни към околната среда и затова се опитваме непрекъснато да направим нашите ежедневни операции възможно най-устойчиви.